มาดูวิธีกันเลยว่าเขียนยังไงบ้าง...

1. จุดเริ่มต้นหัวคิ้ว (ตำแหน่ง A) ควรอยู่ในแนวเดียวกับปีกจมูก (ตำแหน่ง E)

2. จุดสูงสุดของคิ้ว (สันคิ้ว) (ตำแหน่ง B) ให้เอาดินสอเขียนคิ้ว วัดจากปีกจมูกไปที่ขอบตาดำ (ตำแหน่ง D) ดูว่าปลายดินสออยู่ที่ไหน นี่คือจุดบริเวณสันคิ้ว

3. หางคิ้ววัดจากปีกจมูกเช่นเดิมไปยังหางตา ปลายดินสอก็คือปลายคิ้วของเรา (ตำแหน่ง C)

วิธีเขียนคิ้วให้เป็นธรรมชาติตามรูปหน้า

เริ่มจากการเกลี่ยสีจากหัวคิ้วให้เป็นสีอ่อน ส่วนบริเวณกลางคิ้วและส่วนหางคิ้วให้เป็นสีเข้ม ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้แปรงเบลนสีคิ้วให้คิ้วสีสม่ำเสมอไม่จับตัวเป็นก้อน และเป็นธรรมชาติตามที่ต้องการ